NL* SOMALIA AFIS 5 Centesimi Rame 1950 FDC Parz. Rosso Perizia Filisina M

  • €13,99
  • €13,29