NL* TORINO Medaglia 1931 Ostensione Sacra Sindone Duomo di Torino RARA Rubino

  • €159,99
  • €143,99